Industrijski Uljni Kompresori - Dodatna Oprema za Inudstrijske Kompresore
Dodaci za industrijski vazduh - Bottarini
Tretiranje komprimovanog vazduha
U slučaju da se ne koristi adekvatan tretman komprimovanog vazduha čak i energetski najefikasniji kompresori mogu napraviti gubitak kako u samoj instalaciji tako i u finansijskom rezultatu firme.
Komprimovanivazduh može biti pun zagađenja kao što su prljavština, maziva i voda. U slučaju da se ne koristi adekvatan tretman komprimovanog vazduha ta zagađenost može ući u proces proizvodnje.
Kontaminirani vazduh ne samo da će dovesti do neispravnih ili oštećenih proizvoda i neizbežnim popravkam. To takođe može uticati na rad opreme u proizvodnji, povećanje zastoja i troškova.
Bottarini dodaci za industrijski vazduh Takođe treba imati na umu da sistemi za pročišćavanje vazduha mogu uzrokovati gubitak pritiska i curenja ako su loše ugrađeni. Zbog toga sva oprema mora biti izabranakako bi isporučila ispravan pritisak i količinu vazduha u cijelom sistemu.
BOTTARINI, nudi širok spektar tehnologija za obradu komprimovanogvazduha, dizajniranih kako bi osigurali kvalitet vazduha prema potrebama proizvodnje, sa niskim troškovima rada.
Tehnologija obrade vazduha na prvi pogled
1. Filteri i separatori za uklanjanje rasutih tečnosti i kondenzata i čestica nečistoće.
2. Frižiderski i Adsorpcioni sušači za smanjenje ili uklanjanje vodene pare.
3. Proizvodi za tretiranje kondenzata kao što su elektronskiodvodi, odvajači ulja / vode kako bi se rukovalo kondenzatom na ekološki i troškovno efektivan način.
Filteri
Za uklanjanje zagađenja vazduha koje nastaju u kompresoru ili je već prisutan u atmosferi poput (soli, suspendirane čestice, ulja, prljavštine). Dizajnirani za industrijske primene, najčešće se koriste kao predfiltracija za farmaceutske, bolničke i prehranbene aplikacije gde je čistoćavazduha apsolutni preduslov.
Odvajači ulje / voda
Koriste se za odvajanje vode iz zaostalih čestica ulja iz kondenzata što omogućuje rukovanje kondenzatom na ekološki i troškovno efektivan način.
Sušači
Za uklanjanje vodene pare iz sistema. Dve različite vrste sušača se mogu koristiti:
Frižiderski sušači - koriste se za manje kritične aplikacije gde nije potrebno ukloniti svu vlagu iz sistema
Adsorpcioni sušači - pogodni su za kritične aplikacije kao što su bolnice i prehrambena industrija koje zahtevaju tačke rosišta komprimovanog vazduha od -20 ° C, -40 ° C ili -70 ° C.