Pokretni Kompresori Sa Dizel Pogonom - Bottarini
Prenosivi kompresori
Novi motor GDP kompresori garantuju kvalitet, otpornost i jednostavnost korišćenja
Najnovija BOTTARINI serija prenosivih kompresora ima ugrađena najnovija tehnološka dostignuća i proizvodni proces koji pruža korisnicima pouzdan i ekonomičan prenosivi sistem komprimovanog vazduha.
BOTTARINI iskustvo u dizajniranju i proizvodnji kvalitetnih prenosivih kompresora proteže se gotovo 60 godina. Današnji modeli su rezultat intenzivnog programa razvoja, i isporučuju visoke performanse i pouzdanost koju korisnici zahtevaju.
Veliki broj zazličitih korisnika se oslanja na BOTTARINI kompresore kada je u pitanju potražnja za prenosivim kompresorima visokog kvaliteta.
Stalna ulaganja u najnoviji dizajn i proizvodne alate kao i stroga primena standarda kvaliteta ISO 9001 osiguravaju da je isporučeni proizvod pouzdan i visokog kvaliteta.
Klipni Kompresori
Široki raspon klipnih kompresora: robusan, tehnološki napredan, jednostavan za korišćenje
Serija klipnih elektro-kompresora obuhvata široki spektar mogućnosti:
GRC: kompresori od 1,5 do 7,5 kW, montirani na boci.
GSS: Tihi klipni kompresori 1,5-7,5 kW sa ili bez boce.
BOTTARINI filozofija je oduvijek bila da proizvodi dugotrajne proizvode visokog kvaliteta. Serija klipnih kompresora obuhvata:
1. Jednocilindrični jednostepeni kompresor sa direktnim prienosom pogodan za poluprofesionalnu upotrebu.
2. Dvocilindričnijednostepeni kompresor sa remenim prenosompogodan za upotrebu u radionicama.
3. Dvocilindrični dvostepeni kompresor sa remenim prenosom pogodan za industrijsku upotrebu.
Dvostepeni model deli kompresiju u dva dela pomoću dvacilindra različitihzapremina.Hlađenje razvodnika između prvog i drugog cilindragarantuje niže radne temperature i veći prinos vazduha. Ostale važne osobine ovih kompresora su:
Mali broj okretaja kompresorske jedinice;
Nizak nivo buke.
Korektan odnos između veličine jedinice, snage motora i kapaciteta boce.