Servis
AirTech servis je posvećen poslu sa naglaskom pružanja usluga i originalnih delova za održavanje opreme na vrhunskom nivou. AirTech serviseri su ovlašćeni i obučeni kako bi pružili isti nivo.

Kvalitet rezervnih delova
Korišćenjem originalnihr ezervnih delova, koristite se komponente izrađene prema najvišim specifikacijama. Korišćenje delova koji nisu originalni može dovesti do skupih kvarova u bližoj ili daljoj budućnosti. Zbog toga AirTech insistira na korišćenju originalnih delova i može osigurati da delovi dolaze u najbržem mogućem roku.

Garancija
AirTech nudi širok raspon ugovora o uslugama koji odgovaraju zahtevima korisnika. Stručno osoblje je spremno da odgovori na sve zahteve tokom radnog veka uređaja kao i sve zahteve tokom garantnog roka.